پرداخت سرمایه با سند ملکی

پرداخت و تامین سرمایه بر اساس سند ملکی در کوتاهترین زمان ممکن

پرداخت سرمایه با سند خودرو

پرداخت و تامین سرمایه بر اساس سند خودرو در کوتاهترین زمان ممکن

پرداخت سرمایه با سیمکارت و طلا

پرداخت و تامین سرمایه آزاد بر اساس طلا و سیمکارتهای کد 1 و 2 در کوتاهترین زمان ممکن

وام نت

تامین سرمایه آزاد و وام های فوری با سند ملک ، خودرو ، طلا و سیمکارت

در این روزها، افراد برای تامین نیازهای مالی خود به دنبال راه‌های مختلفی هستند. با توجه به اینکه بانک‌ها و مؤسسات مالی در اختیار قرار دادن وام‌های مختلف، از جمله وام با سند ملکی، وام با سند خودرو و تامین سرمایه آزاد فوری، قرار دارند، انتخاب نوع مناسب برای تامین سرمایه یک چالش برای افراد است.
یکی از راه‌هایی که برای تامین سرمایه و وام فوری موجود است، پرداخت وام با سیمکارت و طلا است. این روش به افراد اجازه می‌دهد تا با استفاده از سیمکارت یا طلا، به سرمایه آزاد دسترسی داشته باشند و بدون نیاز به سند ملکی یا خودرو، وام بگیرند

روش های پرداخت سرمایه آزاد

  • پرداخت بر اساس سند ملکی تا 50 درصد ارزش سند
  • پرداخت بر اساس سند خودرو تا 50 درصد ارزش سند
  • پرداخت بر اساس سیمکارت تا 80 دردصد ارزش روز سیمکارت
  • پرداخت بر اساس طلا تا 90 درصد ارزش روز طلا

09102526529

09196300225