تأمین سرمایه

بر اساس سند خودرو 

تأمین سرمایه بر اساس سند خودرو

اگر شما هم جز افرادی هستید که قصد دارید با سند خودرو خود نسبت به دریافت وامی که از قبل ها پیش برایش برنامه ریزی کردید اقدام کنید ما در این بخش از مقاله خود قصد داریم تا با بررسی کامل و همه جانبه اخذ وام با سند خودرو اطلاعات درخور نیازی را در اختیارتان قرار داده و به تمامی سؤالاتتان جامه عمل بپوشانیم.

درباره اخذ وام با سند خودرو و شرایط آن چه می دانید؟ در تمامی کشورهای دنیا برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی به منظر امرار معاش و دستیابی به اهداف متنوع خود، هرم ها و تسهیلاتی تحت عنوان وام قرار می دهند. چنین شرایط و تسهیلاتی که در اختیار عموم مردم قرار داده می شود موجبات دستیابی هرچه سریع تر آنان به اهدافشان را فراهم می آورد. اما طبیعتاً دریافت چنین هرم‌های کمک کننده ای در عوض گرو گذاشتن وثیقه های تعیین شده ای امکان پذیر است. یکی از وام هایی که با شرایط مختلف به متقاضیان گوناگون پیشنهاد می گردد وام با سند خودرو است.

وام خودرو به دو شکل متفاوت تعلق داده می شود. یکی برای خرید خود خودرو که توسط سرمایه گذاران و یا بانک ها داده می شود یکی هم به شکل دریافت وام از طریق ضمانت خود خودرو نسبت به ارزش آن. سرمایه گذارانی هتسند که برای دریافت وام با ضمانت خودرو اقدام می کنند تا بتوانند نسبت به برنامه ای که قصد انجام آن با پول آن دارند انجام دهند.

شرایط دریافت وام خودرو چیست؟

قطع به یقین اخذ وام با سند خودرو دارای شرایط مختص به خود است. اما در حالت کلی هر خودرویی که به عنوان دارایی مشخص شده یک فرد دارای مجوز قانونی و ارزش مالی تعیین شده ای باشد می تواند به عنوان ضامن و وثیقه در رهن سرمایه گذار به عنوان کمک کننده برای وام قرار گیرد. چنین اقدامی دارایی در رهن نامیده می شود و این بدان معنا است که مالک سند به هنگام دریافت مبلغ قابل توجهی از سرمایه گذار تا زمان پرداخت نهایی وجهه به عنوان بدهکار شناخته می شود.بنابراین بایستی دارایی خود را به عنوان وثیقه نزد آن ها بگذارد.

از جمله شرایط مهم و اصلی دریافت وام با سند خودرو به شرح زیر است:

  1. اصل و کپی تمام صفحات شناسنامه
  2. اصل و کپی کارت ملی متقاضی
  3. اصل و کپی اسناد مالکیت، کارت و بیمه‌نامه خودرو با امضای نمایندگی فروش خودرو
  4. اصل یا کپی آخرین مدرک محل سکونت

نکات مهم از شرایط وام خودرو

  • شما کافیست با گرو گذاشتن و یا رهن گذاشتن سند مالکیت خودروی خود در وام نت ، وام خودرویخود را در یک روز دریافت کنید.
  • مدت زمان باز پرداخت وام خودرو در یک روز ، معمولا بین شش ماه تا یکسال است.
  • مقدار مبلغ در یافتی شما نسبت به فرمول ارزش خودروی شما است.
  • بایستی در جریان باشید که تمام حواله های وام خودرو در یک روز به نام متقاضی کننده وام است که بسیار به نفع شما درخواست کننده است.
  • در دریافت و ظرایط وام خودرو از شرکت ما و شرکت های لیزینگی ، به هیچ ضامنی و شخصی جهت تایید اعتبار برای دریافت وام درخواست نخواهد شد.