تأمین سرمایه آزاد

  بر اساس سند ملکی

 تأمین سرمایه و وام فوری چیست؟

آیا تاکنون خواستار دریافت وام فوری بوده اید؟ آیا می دانید چگونه می توان در کسری از زمان وام دریافت کرد؟ لطفا تا پایان این مطلب ما را همراهی کنید تا از شرایط و چگونگی دریافت آن مطلع شوید.

ممکن است شما برای مسائل گوناگونی از جمله ازدواج، خرید مسکن، خرید خودرو، لوازم خانه و غیره به پول نیاز داشته باشید و آنقدر فرصت نداشته باشید که در صف نوبت وام گیرندگان و سلسله مراتب بانکی قرار بگیرید یا اینکه مقدار نقدینگی کافی به منظور سپرده گذاری در بانک ها را نداشته باشید در این شرایط دریافت وام فوری برای شما بسیار کارآمد می باشد.

به عبارت دیگر همان دریافت وام یا نقدینگی می باشد که تحت شرایط خاص به افرادی که به پول احتیاج دارند و خواستار دریافت وام فوری هستند، می باشد.

وام با سند ملکی

وام فوری با سند ملکی دارای شرایط یکسان نبوده و دریافت آن به نوع دفاتر تامین سرمایه آزاد مربوطه بستگی دارد. از جمله دفاتری که به صورت فوری این نوع وام را به متقاضیان پرداخت می کنند دفتر تامین سرمایه وام نت می باشد.

لازم به ذکر است که به منظور ارائه ی سند خود به دفتر تأمین سرمایه، باید 6 دانگ معتبر بوده و هیچ گونه اشکال و یا نواقصی نداشته باشد.


علاوه بر آن به منظور دریافت تأمین با سند ملکی باید سند شما در دفاتر رسمی به ثبت رسیده باشد در غیر این صورت سند شما از لحاظ سرمایه گذار معتبر نمی باشد.

تمامی هزینه هایی که به منظور دریافت وام با سند ملکی پرداخت می شوند، اعم از نقل و انتقالات سند، کارشناس و غیره بر عهده ی خود شخص می باشد. در پایان به مهم ترین نکته اشاره می کنیم که میزان مبلغ وام به پول شما بستگی دارد اما دریافت وام فوری با استفاده از سند ملکی در اکثر دفاتر تأمین سرمایه تا 50 درصد ارزش ملک می باشد.